فروش ویژه چسب تکتا
نوارچسب ۵سانتی ۹۰یارد تکتا مناسب برای بسته بندی کارتن و جعبه مناسب برای فروشنده های عمده چسب
021-66607302