عنوان:پخش چسب_ فروشگاه آنلاین چسب 09196534408
وب‌سایت:https://pakhshchasb.com
پیش فاکتور
تلفن:شماره تماس 66607302 - 021| همراه و شبکه های اجتماعی 09196534408
آدرس:ایران تهران شهرک آزادی نبش کوچه باهنر
کدپستی:1398784461
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
یادداشت سفارش:احتراما مبلغ فاکتور را بحساب زیر واریز نمایید:
بانک پاسارگاد بنام خانم زهره یکتای زیردهی
شماره کارت:3367 - 0675 - 2913 - 5022 و یا
شماره حساب: 2 - 10384794 - 8000 - 360 و یا
شماره شبا: IR170570036080010384794102
و پس از واریز تصویر واریزی یا شماره پیگیری را ارسال و اعلام نمایید
چاپ این برگه دریافت PDF بازگشت ادامه جهت تسویه حساب